06TRIANGLE.jpg
14TRIANGLE.jpg
05TRIANGLE.jpg
07TRIANGLE.jpg
09TRIANGLE.jpg
13TRIANGLE.jpg
01TRIANGLE.jpg
03TRIANGLE.jpg
02TRIANGLE.jpg
12TRIANGLE.jpg

CENTRE COMERCIAL EL TRIANGLE

L’edifici anomenat El Triangle, substitueix les obsoletes construccions que definien la façana de ponent de la Plaça de Catalunya, però, també inclou un cos d’edifici més baix construït sobre el llarg solar, que no estava edificat del carrer de Pelai entre Bergara i l’inici de La Rambla. Tanmateix contempla la reordenació de les galeries comercials soterrades que ocupaven l’espai entre els dos accessos als Ferrocarils de la Generalitat. Dit amb altres paraules, aquest és un projecte que es proposava com a objectius: recuperar positivament per la ciutat l’anomenada “illa de la vergonya”, i compensar les primeres galeries comercials que va tenir la ciutat, conegudes com l’Avinguda de la Llum. El cos d’edifici amb façana al carrer Pelai no tenia un gran interès comercial, però si que tenia un gran impacte visual. Tenia dos problemes que condicionaven enormement el seu aprofitament: primer, la poquíssima profunditat edificable, i segon, el solar està practicament minat, en tota la seva extensió, per les voltes que cobreixen l’estació de Catalunya dels F.F.C.C., i donada aquesta situació, no era possible construïr-hi un edifici de més d’una planta que no posés en perill les esmentades voltes.

Emplazamiento: Emplaçament: Plaça de Catalunya 1-4, Barcelona Cliente: Client: Triangulo Plaza Cataluña S.L. Superficie: Superfície: 36.000m2 Año: Any: 1999