04RM.jpg
01RM.jpg
03RM.jpg
06RM.jpg
10RM.jpg
07RM.jpg
05RM.jpg
08RM.jpg
11RM.jpg

CENTRE RESIDENCIAL PER A GENT GRAN I ESTUDIANTS

El present programa funcional es planteja a partir de la iniciativa de l’actual propietari dels terrenys de desenvolupar les previsions del P.G.M concretant en una proposta de construir un equipament per a la gent gran. Inicialment es va pensar en un complex format per una residència assistida i apartaments tutelats. Aquesta idea, desenvolupada a nivell d’avantprojecte, va ser presentada davant els Serveis Tècnics del Districte de Sants-Montjuïc, que van entendre més aconsellable optar per l’ús de residència geriàtrica evitant els apartaments. En converses posteriors amb els Serveis Tècnics de la Unitat de Planejament i els propis del Districte Sants-Montjuïc, es va arribar a articular una proposta que comptabilitzés, en la concreció d’ús com a equipament, l’ús de residència geriàtrica amb una residència d’estudiants, ocupant evidentment peces independents clarament diferenciades, dins del mateix solar. El projecte desenvolupa una residència geriàtrica i una residència per a estudiants amb aparcaments, diferenciats en dos edificis independents i units entre si només formalment a nivell del sòcol, en el qual es desenvolupen les funcions d’espais comuns de tots dos edificis.

Emplazamiento: Emplaçament: Carrer Mandoni 17, Barcelona Cliente: Client: RESIDÈNCIES LA FONT FLORIDA S.L. Superficie: Superfície: 12500m2 Año: Any: 2010