01UNI.jpg
05UNI.jpg
11UNI.jpg
14UNI.jpg
09UNI.jpg
15UNI.jpg
03UNI.jpg
10UNI.jpg
17UNI.jpg

FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA

L’estructura urbana al voltant de la que s’articula tot l’edifici, és un recorregut per a vianants, de nova creació, que s’estén entre el carrer Montalegre i el carrer Ramelleres. Aquest recorregut, a vegades porxat, a vegades atravessant una plaça interior, s’inicia, per la banda del carrer Montalegre, amb un gran porxo urbà (veritable protagonista de l’accés principal) després, un pont en pendent salva una plaça deprimida (que garanteix la il.luminació i evacuació dels nivells més inferiors de l’edifici) i finalment el recorregut desemboca al carrer Ramelleres, després d’haver passat dues vegades sota el propi edifici. Aquest recorregut connecta diversos espais públics interiors, s’extén per l’interior de l’illa i salva el desnivell entre els dos carrers esmentats.Aquest recorregut connecta diversos espais públics interiors, s’extén per l’interior de l’illa i salva el desnivell entre els dos carrers esmentats. En els punts en que l’edifici cobreix el recorregut per a vianants protegint- lo de la pluja, és on es situen els accessos a les diferents dependències de la Universitat: aules, biblioteca i departaments. Un edifici destinat a l’ensenyament superior, ha de permetre la seva adaptació a uns programes i unes tècniques que varien al llarg de la vida estimada del propi edifici. Fruit d’aquesta idea bàsica és la proposta arquitectònica, consistent en un edifici construït amb tècniques modernes, geometria elemental, i una estructura de pantalles perimetrals i pilars interiors amb llums importants per possibilitar una gran flexibilitat de compartimentació.

Emplazamiento: Emplaçament: Carrer de Montalegre 6, Barcelona Cliente: Client: Universitat de Barcelona Superficie: Superfície: 28000m2 Año: Any: 2007