08BONAY.jpg
02BONAY.jpg
05BONAY.jpg
01BONAY.jpg
06BONAY.jpg
07BONAY.jpg
04BONAY.jpg
03BONAY.jpg
09BONAY.jpg
10BONAY.jpg

HOTEL CASA BONAY * * * *

Aquest projecte contempla la reforma de l’edifici per a la reconversió a Hotel de 3 estrelles amb remunta d’una planta i construcció d’un nou soterrani per a ubicar-hi les instal.lacions. El projecte proposa la restauració de la façana principal de l’actual edifici, així com la recuperació de la façana interior a pati d’illa amb la galería existent. Es recupera la façana interior de l’edifici original obrint aquest nou pati existent en l’origen de l’edifici. La nova planta remunta és respectuosa amb la façana existent a Gran Via. Es mante la seva imatge actual i es remata amb una barana igual que l’existent. La nova planta remunta s’ha edificat fins a la profunditat edificable actual, creant unes petites terrasses a les noves habitacions al pati interior d’illa.

Emplazamiento: Emplaçament: Gran Vía de les Corts Catalanes 700, Barcelona Cliente: Client: My Bed S.L. Superficie: Superfície: 2400m2 Año: Any: 2016