01MAGDALENES.jpg
06MAGDALENES.jpg
07MAGDALENES.jpg
03NAGDALENES.jpg
09MAGDALENES.jpg
04MAGDALENES.jpg
16MAGDALENES.jpg
08MAGDALENES.jpg
15MAGDALENES.jpg
20MAGDALENES.jpg
13MAGDALENES.jpg

HOTEL MAGDALENES * * * *

El present projecte ha estat desenvolupat a partir de l’idea prèvia proposada per la propietat, d’organitzar les cambres de dormir amb façana bé al carrer Magdalenes o bé a pati interior del propi edifici, però en cap cas al carrer Amargós ja que aquest és molt més estret que el mínim pati interior possible. Fruit de la nostra experiència de construir a Ciutat Vella, és la posició d’escales i aparells de comunicació vertical (ascensors i muntacàrregues), més separats del que fora habitual a l’Eixample de les parets mitjaneres amb els veïns per tal de fer possible la construcció del soterrani i el manteniment de les esmentades parets mitjaneres que de ben segur, almenys en la planta baixa, seran molt mes gruixudes i difícils de retallar ja que són de pedra, a diferència del que succeeix a l’Eixample.

Emplazamiento: Emplaçament: Carrer de Les Magdalenes 13-15, Barcelona Cliente: Client: ARC DE TRIOMF S.A. Superficie: Superfície: 3200m2 Año: Any: 2016