02TRUETA.jpg
01TRUETA.jpg
05TRUETA.jpg
04TRUETA.jpg
09TRUETA.jpg
03TRUETA.jpg
07TRUETA.jpg
06TRUETA.jpg

LOFTS AL CARRER DOCTOR TRUETA

L’edifici situat al Poble Nou i molt pròxim a la Vila Olímpica, acull darrera una façana en una petita part rehabilitada i basicament de nova construcció, 23 tallers modulars polivalents, espais per viure o treballar, i un aparcament soterrani. El programa es desenvolupa en un soterrani i 3 plantes sobre rasant, on l’estructura reticular de formigó, la xapa plegada, la fàbrica de totxo a cara vista i la coberta amb encavallades de fusta reciclades i panel-sandwich lacat, són els elements més destacats. Un dels ascensors semipanoràmic es sitúa a la façana del carrer, amb voluntat d’identificació del inmoble, i l’altre així com les dues escales d’accés parteixen a nivell de Planta Baixa del pati interior ajardinat, donant accés als passadissos perimetrals d’accés a les diferents unitats.

Emplazamiento: Emplaçament: Carrer Doctor Trueta 121-125, Barcelona Cliente: Client: PROMOCIONES PORTAL DE JUNQUERAS, S.L. Superficie: Superfície: 1500m2 Año: Any: 1998