01LLULL.jpg
11LLULL.jpg
05LLULL.jpg
13LLULL.jpg
09LLULL.jpg
10LLULL.jpg
03LLULL.jpg
06LLULL.jpg

LOFTS AL CARRER LLULL 133

PREMI CIUTAT DE BARCELONA D’ARQUITECTURA 1997 I PREMI BONAPLATA

Abans de començar les obres de reforma, el solar presentava un conjunt de construccions industrials de l’empresa Massó i Carol. De tots els edificis existents, el que reunia millors condicions per realitzar “lofts”, era la llarga nau alineada amb el Passatge Masoliver. Hem preservat la xemeneia com a testimoni històric d’una època en què Poble Nou era el barri industrial mogut per la força del vapor. Hem dividit la nau industrial en 18 mòduls. Tres torres de comunicació vertical, cadascuna constituïda per una escala i un muntacàrregues panoràmic donen accés independent a cada mòdul.

 

Emplazamiento: Emplaçament: Carrer LLull nº 133, Barcelona Cliente: Client: LLULL 133, S.C.P. Superficie: Superfície: 1200m2 Año: Any: 1997