01TRAFALGAR.jpg
07TRAFALGAR.jpg
11TRAFALGAR.jpg
12TRAFALGAR.jpg
06TRAFALGAR.jpg
14TRAFALGAR.jpg
02TRAFALGAR.jpg
05TRAFALGAR.jpg
03TRAFALGAR.jpg
04TRAFALGAR.jpg

LOFTS AL CARRER TRAFALGAR

Hem subdividit l’edifici entre dos grans paquets. Un d’ells format per tot l’espai lliure de planta baixa i tota la primera planta, i disposa de comunicacions verticals interiors autònomes. És el que ocupa el centre de disseny de la Renault. L’altre paquet el formen les tres plantes superiors. Aquestes han estat subdividides en petites unitats de menys de cent metres quadrats, disposen d’una cambra de bany tancada, i la resta no te cap paret divisòria i forma un sol espai tipus “loft”. La galeria oberta que dona accés a cadascuna de les unitats esmentades, i que ha estat dissenyada amb un llenguatge industrial, ventila i pren la llum natural de dos patis interiors mancomunats amb les finques veïnes. A la llarga façana del carrer Trafalgar, li hem repicat els arrebossats de les parts més reculades, per deixar nets els murs de fàbrica de maó. Mentre la resta ha estat arrebossada de bell nou i pintada d’un color fred, per reforçar el caràcter industrial que volíem recuperés tot l’edifici.

Emplazamiento: Emplaçament: Carrer Trafalgar 46, Barcelona Cliente: Client: PROMOCIONES PORTAL DE JUNQUERAS, S.L. Superficie: Superfície: 3100m2 Año: Any: 1999