019BARRIS.jpg
039BARRIS.jpg
029BARRIS.jpg
059BARRIS.jpg
049BARRIS.jpg
069BARRIS.jpg

SEU DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS

Bàsicament per una qüestió d’economia de recursos, la nostra actitud davant el present encàrrec va ser la de respectar al màxim les intervencions ja fetes fins aquell moment, i només intervenir sobre les parts ja rehabilitades a base de: ordenar les instal.lacions, millorar i completar la senyalització i intervenir en la seva expressió exterior proposant un tractament unitari per les façanes de tot el conjunt. Tot i així, el nostre estudi va posar un especial èmfasi en crear un símbol pel barri i, focalitzar el funcionament de les dependències municipals en el pati central de manera que aquelles s’alternin amb bars, papereries, autobancs, etc.. que facilitin les tasques administratives als ciutadans a la vegada que les fan més amables. Les façanes exteriors les vam netejar eliminant instal.lacions de tota mena adossades a elles, tapant forats pels que hi havien introduït noves bigues, eliminant aparells de condicionament d’aire autònoms i amb posterioritat, pintant-les amb pintures de silicats de dos colors diferents per distingir entre els murs i les motllures.

Emplazamiento: Emplaçament: Plaça Mayor de Nou Barris 1, Barcelona Cliente: Client: Ajuntament de Barcelona Superficie: Superfície: 9000m2 Año: Any: 2000