01PG.jpg
02PG.jpg
03PG.jpg
04PG.jpg
05PG.jpg
06PG.jpg
07PG.jpg
08PG.jpg

HABITATGES AL PASSEIG DE GRÀCIA

L’edifici preexistent, sobre el qual hem afegit dues plantes, fins arribar a l’alçada dels edificis veïns, és una construcció de l’any 1872. El criteri de disseny per aquesta façana, ja de per si molt més actual que l’original al carrer, va ser el d’extendre el mateix tractament original a les plantes que es construeixen de bell nou. El canto forjat s’ha tapat amb unes plaques de ferro fos, amb relleu, i s’han copiat, lleugerament estilitzades les baranes i els pilars de ferro fos. Els massissos d’obra s’han estucat de color terra, i els elements metal.lics s’han pintat amb “oxirón”.

Emplazamiento: Emplaçament: Passeig de Gràcia 79, Barcelona Cliente: Client: INMOBILIARIA PRECIADOS 27, S.A. Superficie: Superfície: 3800m2 Año: Any: 1999