05ROSSELLO.jpg
01ROSSELLO.jpg
02ROSSELLO.jpg
04ROSSELLO.jpg
03ROSSELLO.jpg

HABITATGES PLURIFAMILIARS AL CARRER ROSSELLÓ

L’edifici projectat i construït neix de la presència a l’interior de l’illa de l’edifici de l’Editorial Gustavo Gili, gran exponent de l’arquitectura espanyola dels anys 50. És per aquest motiu que tracta d’establir un diàleg amb aquesta, així com facilitar l’accés i la visió de l’editorial des del carrer. El buidatge parcial de la planta baixa i la divisió en dos volums de tot l’edifici fa evident la condició atípica d’aquest interior d’illa i al mateix temps resol el problema de visió de les mitgeres veïnes. El pati de llum es converteix en una mena de passatge interior amb tractament de façana on se situen les finestres de part de les 34 habitatges de l’edifici. L’accés al garatge arrenca també del porxo de pb i dóna a més accés als vehicles a l’interior de l’editorial.

Emplazamiento: Emplaçament: Carrer Rosselló 87-89, Barcelona Cliente: Client: Editorial Gustavo Gili, S.A. Superficie: Superfície: 1900m2 Año: Any: 1996